Aktiviteler
Aktivitelerimiz

İlkin Anaokulu’nda öğrencilerimizin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini sağlamak onlara temel değer alışkanlıklarını kazandırmak üzere bir çok sanat ve spor faaliyetleri,eğitim programımızda uygulanmaktadır.