Eğitim
Programı
İngilizce Eğitimi
Çocukların küçük yaşlarda dil öğrenme yetenekleri çok daha gelişmiştir. Okul öncesi eğitimde, ikinci bir  dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde sonsuz yarar sağlamaktadır.
Bu nedenle programımızda İngilizce, önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklarımız ingilizceyi uygulanan bir ders olarak değil eğlendikleri bir drama dersi olarak görürler.
İLKİN EĞİTİM ANAOKULLARI olarak biz alışılmış kalıplardan çıkıp ingilizceyi günlük yaşama yansıtıp öğrencilerimize aktarırız .Küçük yaş öğrencilerimizin İngilizce ile ilk tanışmaları şarkı, masal, tekerleme ve basit oyunlarla gerçekleşir. İngilizce sözcükleri anlamaya ve günlük yaşamda kullanmaya başlarlar.
Yaşlara bağlı olarak artan zaman dilimlerinde yoğunlaşan İngilizce programımız, çocukların bu dili  anlamalarını, kendilerini ifade etmelerini ve ingilizce düşünme becerilerini güçlendirir. Günlük yaşam içinde eğlenerek ve yaratıcılıkları desteklenerek ingilizceyi keşfeden çocuklar yeni bir dili öğrenmenin keyfini yaşarlar.
Bu da onların ileride yeni diller öğrenmelerini hem kolaylaştıracak hem de onları yüreklendirecektir.   
 
 
* Eğitim Öğretim yılı başladığında  sizlere çocuğunuzun o yıl alacağı eğitim uygulanacak program detaylı anlatan mini program gönderilir.
   Sizler bu program yardımı ile çocuğunuzun eğitimi ve gelişmeleri takip edebilirsiniz.
 
* 10 yıl önce uygulamaya koyduğumuz veli - okul bireysel özel iletişim defterleri aracılığı ile çocuğunuzun günlük durumunu ve yapılan etkinlikleri öğrenebilir çocuğunuzun gelişimine destek olabilirsiniz.