Eğitim
Programı
Değerler Eğitimi Çalışmaları
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI VE AYLIK KONULAR LİSTESİ
TÜM OKULLARIN DİKKATİNE 20.10.2014
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Değerler Eğitimi Çalışmaları Komisyonu’nun faaliyetleri çerçevesinde öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi uygun görülmüştür. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki her öğretmen ve öğrencimizin kendisini toplumu bir arada tutan ortak kadim insani değerleri benimseyen, bu değerleri yaşayan ve yaşatan, bu değerlerin yaygınlaşması için çaba gösteren bir ‘Değerler Elçisi’ olarak görmesi gerekir. Bu anlayışla yapılacak çalışmalardan herkesin yararlanacağı gerçeği dikkate alınmalıdır.
YAPILACAK ÇALIŞMALAR
1-Okullarımızda yok ise Değerler Eğitimi Kulübü’nün kurulması, görev dağılımı ve çalışma takviminin belirlenmesi, Değerler Eğitimi Yıllık Planlarının 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 18. Milli Eğitim Şurası Çalıştay Raporu ve 2010/53 Sayılı (İlk Ders Konulu) Genelgeye göre yapmaları gerekmektedir. 
2- Her ayın ikinci haftasında yapılan çalışmaların bir nüshasının okul yönetimine verilmesi. 
3-Okul idaresinin de Değerler Eğitimi Kulübünden sorumlu öğretmenlerin Değerler Eğitimine yönelik yaptıkları çalışmaları okulun web sitesinde Değerler Eğitimi Modülü açılarak görselleri ile birlikte siteye ekletmeleri gerekmektedir.
4-Öğretmenlerimiz İstmem Değerler Eğitimi Çalışma Komisyonunca hazırlanan ve her ay işlemeleri gereken ekteki Aylık Değerler Eğitimi Konular Listesinden yararlanabilirler.  Öğretmenlerimiz ilgili öğretmenlerle ve okul idaresi ile istişare ederek; okul türü ve ihtiyaçları da dikkate alarak aylık konular listesinde bazı değişlikler yapabilir.
Tüm bu çalışmalarda öğrencilerin hem gönüllü hem de aktif olarak görev almaları sağlanmalı.
Değerler Eğitimi Çalışmalarında (DEÇ ) görev alan öğretmenlerimiz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü’nden Değerler Eğitimi alanında sunum yapacak uzman talebinde de bulunabilirler.
 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
SGB Değerler Eğitimi Çalışmaları Komisyonu