Eğitim
Programı
İngilizce Eğitimi

Çocukların küçük yaşlarda dil öğrenme yetenekleri çok daha gelişmiştir. Bu nedenle programımızda ingilizce, önemli bir yer tutmaktadır. İlkin Eğitim olarak ingilizceyi günlük yaşama içerisinde kullanarak öğrenmelerini hedefleriz .

Küçük yaş öğrencilerimizin ingilizce ile ilk tanışmaları şarkı, masal, tekerleme ve basit oyunlarla gerçekleşir. 

İngilizce sözcükleri anlamaya ve günlük yaşamda kullanmaya başlarlar. 

Yaşlara bağlı olarak artan zaman dilimlerinde yoğunlaşan ingilizce programımız, çocukların bu dili anlamalarını, kendilerini ifade etmelerini ve ingilizce düşünme becerilerini güçlendirir.