Etkinliklerimiz
Müzik - Drama Atölyesi

 

Müzik, ritim ve yaratıcı drama tekniklerinin kullanımıyla çocukların kendilerini ifade edebilme becerilerini

geliştirmek ve hayal güçlerine katkıda bulunmak amacını taşır.

Hikaye dinleme, anlama ve anlatma becerilerinin gelişimi hedeflenir.