Etkinliklerimiz
Anadil Atölyesi

Bilişsel gelişime katkı sağlayacak olan dikkat, algı, kavram gelişim ve eğitimlerinin yapıldığı atölyedir.

Matematiksel düşünme becerilerinin gelişimi hedeflenir.

Farklı düşünme methodlarını destekleyen scamper (beyin fırtınası) çalışmaları yapılır.