Okulumuz
Amacımız
Kaliteli zaman geçirmenin önemini ortaya koyarak, "Bir Aile Yuvası" sıcaklığında çocukların bakımlarını ve eğitimlerini sağlamaktır. Fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimlerini sevgi, saygı, yardımlaşma ve dostluk esaslarına dayanarak geliştirebilmek için öğrenciler uygun ortamı hazırlamaktır. Ana dilini iyi kullanarak anlama, kavrama, kurallara uyma, özgürce kendini ifade etme ve çağdaş toplum gereklerine entegrasyonunu sağlamaktır.
 
Çocuğunuz ile birlikte ilk kez (ev dışında) bir kurumla tanışırken, zaman zaman karmaşık duygularla karşılaşabilirsiniz. Çocuğunuzu en güvenilir yere bırakmak, onu huzurlu görmek ve bu seçimden emin olmak mutluluk vericidir. En önemli koşullar güveni beraberinde getirir.
 
* Kaliteli zaman geçirmenin önemini ortaya koymak gerekir.
* Okula ait fiziksel koşullarla birlikte idarecilerin eğitime bakış açısını, öğretmenlerin eğitimini, etkinliklerin çeşitliliğini göz önünde bulundurmak gerekir.
 
Çocuklarımızın sevgi, saygı, özgüven ve sıcak bir ortam içerisinde kendisi ve çevresi ile barışık,sorunlarına akılcı ve yaratıcı çözümler bulabilen, düşünce ve davranışlarında özgür, istediklerini iyi ifade edebilen,yeteneğini ve yaratıcılığı kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunabilmektir.