Psikolojik
Destek
Uygulanan Testler
Öğrenciye Yönelik Uygulan Özel Testler :
 
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) : 0-6 yaş aralığı çocukların Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri-Öz Bakım açısından gelişimsel süreçlerini değerlendiren, standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış bir gelişim testidir.
 
Denver Gelişim Testi (0-6 Yaş aralığı) : Çocukların gelişimindeki gecikmeleri ölçen bir performans testidir. Kaba Motor Kas, İnce Motor Kas Gelişimi, Dil Gelişimi ve Sosyal İletişim Becerilerini ölçen standardizasyonu yapılmış bir gelişim testidir.
 
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi (4-8 Yaş aralığı) : El göz koordinasyonu, şekil-zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir. Test 5 alt testten oluşur.
 
Luissa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi (4-10 Yaş aralığı) : Test yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikayeden oluşmaktadır. Amaç çocuğun yaşadığı çatışmalar, aile içi iletişim ve çevresel faktörlerin çocuğun iç çatışmalarında oynadığı rolü anlamaya yöneliktir.
 
Koppıtz İnsan Çizim Testi (4-9 Yaş Aralığı) : Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi ile ilgili bilgi veren bir testtir. Diğer gelişimsel testler ile beraber uygulandığında daha net bilgi verecektir.
 
Peabody/Alıcı Dil Testi : Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta 8 resmin bulunduğu önlü arkalı 50 karttan (100 Sayfadan) oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Gelişim testidir. 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bireyden kartın her iki yüzündeki 4 resimden istenen resmi göstermesi istenir. Konuşma terapistleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimcileri, öğretmenler ve doktorlar tarafından uygulanabilir.
 
CAT (Children’s Apperception Test) : 4-8 Yaş aralığı çocuklarda uygulanan bir testtir.  Bireysel ayrılıklar ve özelliklerden yararlanılarak  çocuğun kişiliği ve problemlerini incelemek, grup içindeki, okuldaki, evdeki tepkilerini etkileyen durumları tespit etmek, bilgi almak için kullanılır. Çocuğun içinde bulunduğu problemli durum yorumlanmaya çalışılır. Resimli kartlar aracılığıyla çocuğun kendisi için önemli olan olaylarla ilişkilerinin anlaşılması sağlanmaya çalışılır. Bu test, hayvanlarla ilgili olan 10 değişik resimden oluşur. Süre sınırı yoktur.
 
Gessel Gelişim Testi : 3-7 Yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.  Okul öncesi çocukların zeka gelişimlerini genel anlamda değerlendirmek amacıyla kullanılır.  Okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir. Test sonucuna göre klinik değerlendirme sonuçlarına göre, terapötik ya da psikiyatrik sürece ihtiyaç olunup olunmayacağına karar verilir. Test sonrası gerekli görüldüğü takdirde detaylı tetkikler istenebilir.
 
Metropolitan Okul Olgunluk Testi :  Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
 
Okulumuzda ihtiyaç duyulduğu taktirde psikolojik testler uygulanarak velilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirilmektedir.